Remap Case Studies

  • Tất cả hãng xe
  • chevrolet
  • ford
  • mazda

Remap cho Nissan Navara VL 2.5L 188HP (2015-2020)

Remap cho Chevrolet Colorado Duramax 2.8L VGT (2012-2018)

Remap cho Ford Ranger 2.2 i4 TDCi 160 HP (2015-2021)

Remap cho Ford Ranger 3.2 TDCi 197HP (2015-2018)

Remap cho Ford Ranger 2.2 TDCi

Ford Everest 3.2 thêm 20% sức mạnh

Chevrolet Colorado 2.8 không khó để thêm 21% công suất

Chevrolet Colorado 2.5 thêm 28% công lực thật dễ dàng

Mazda BT50 thêm 23% công lực